Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
                      
 KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ                                     (EN GEÇ SÜRE)
1KPSS Sonucuna göre (B) grubu kadrolara atama1) Mal bildirimi30 gün
2) Askerlikle ilgili yazılı beyan
3) Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan
4) Mezuniyet belgesi(Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir.)
5) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan
6) 6 adet fotograf
2Yeniden atama için izin talebi1) Şahzın Talebi30 gün
2) Adli sicil kaydına ilişkin beyan3Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden Ayrılmış Olan  Personelin Hususi Damgalı Pasaport Talep İşlemleriŞahsın talebi2 gün
4Emekli Personele Kimlik Belgesi Verilmesi1) Kimlik Talep Formu1 gün
2) 2 adet fotograf
5Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği Gereğince Yükseköğrenim öğrencilerinden Staj yapmak isteyenler için Bakanlıktan izin alınması1) Dilekçe (T.C. Kimlik Numarasını içeren)10 gün
2)Ögrenci belgesi
3)Adli sicil kaydına ilişkin yazıloı beyan

4)Staj yapması gerektiğine ve staj süresine ilişkin öğrenim gördüğü okuldan alacağı belge

6Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden Ayrılan Personele Hizmet Belgesi VerilmesiŞahsın talebi1 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:Defterdarİkinci Müracaat Yeri:Vali/Vali Yardımcısı
İsim:Yusuf BALCIİsim:A.Serdar POLAT
Unvan:DefterdarUnvan:Vali Yardımcısı
Adres:Defterdarlık Hizmet BinasıAdres:Valilik Binası
Tel.: (0386) 213 10 25Tel. : (0386) 213 10 25
Faks:0386 213 20 48Faks:0386 213 33 97
e-Posta:kirsehirdef@maliye.gov.tre-Posta:valilik@kirsehir.gov.tr