Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Sayın Orhan ÖZDEMİR’in Defterdarlığımızı Ziyareti