Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Sayın Funda AYDIN SEYMEN’in Defterdarlığımızı Ziyareti

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Sayın Funda AYDIN SEYMEN ,Defterdarımız Yusuf ATILĞAN’a iade-i ziyarette bulundu.