Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞINDAN – KİRALAMA İHALESİ

AÇIKLAMA:

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın yine yukarıda belirtilen tarih ve saatte Antalya Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu Başkanlığınca oluşturulacak Komisyonca; Açık Teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

2-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a)Geçici teminat Bedelinin T. İş Bankası Meltem Şubesinin TR18 0006 4000 0016 2170 1184 57 iban nolu hesabına yatırıldığına dair makbuzun,
b)Gerçek kişilerin ;
1-Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmühaberi)
2-Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)Tüzel Kişilerin ;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

3-Kamu tüzel kişiliklerinin ise, belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
d)Tekliflerin ve diğer belgelerin ihale saatine kadar Antalya Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
3-Taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Kayyımlık Bürosu Başkanlığında görülebilir. (Antalya Defterdarlığı)
4-Posta yoluyla verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Tel: 0242-2378400/2931-2932
İhalenin Yapılacağı Adres: Antalya Defterdarlığı içerisinde Muhasebe Müdürlüğünün Müdür odasında yapılacaktır.- Soğuksu Mah. Defterdarlık Bulv. No:2 Muratpaşa/ANTALYA
İLAN OLUNUR.

Güncel İhaleler İçin Tıklayınız