Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Yazar: riza.gunduzbey@hmb.gov.tr

Antalya Valiliğinin “Alanya’da Yamaç Paraşütü Kullanımı Hk.” Konulu 2021/2 Sayılı Genelgesi

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

16.06.2021

Sayı: E-87674903-010.06.01-20138                                                                                         

Konu: 2021/2 Sayılı Genelge
          (Alanya’da Yamaç Paraşütü Kullanımı Hk.) 


GENELGE
(2021/2)  Sahip olduğu doğal güzellikleri ile alternatif turizmin önemli merkezlerinden biri olan Alanya ilçesi, gelişen turizm alt yapısı ile zengin bir turizm potansiyeline sahip olmakla birlikte, coğrafi yapısı ve iklim koşulları sebebiyle doğa sporları için de eşsiz bir rotadır. Buna paralel olarak, tercih edilen sporlar arasında önemli bir yere sahip olan yamaç paraşütü kullanımının, Alanya’da son yıllarda hızla artması sebebiyle, Alanya ilçemizde konuyla ilgili uyulacak kurallara ilişkin, Valiliğimizce düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1- AMAÇ
Alanya ilçesinde yapılacak yamaç paraşütü uçuş faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
2- KAPSAM
Alanya ilçesinde yapılacak ticari, amatör, eğitim, festival, gösteri, etkinlik vb. yamaç paraşütü uçuş faaliyetlerinin standartlarını ve uçuş prensiplerini, bu uçuşların belirlenen standart ve prensiplere uygun olarak emniyetli bir şekilde yapılmasına ilişkin esaslar ile bu faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşların görevleri, yetkileri ve çalışma usullerini kapsar.
3- HUKUKİ DAYANAK
  1- T.C. Anayasasının 48’inci maddesi
  2- 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu
  3- 5442 sayılı İl İdare Kanunu’nun 9’uncu maddesinin (Ç) bendi, 11’inci maddesinin (C) bendi ile 66’ncı maddesi
  4- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi
  5- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 33’üncü maddesi
  6- 23.02.2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
4- CEZAİ HÜKÜMLER
Uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esaslar ekte yer almakta olup belirlenen kurallara aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli cezai işlemler yapılacaktır.
5- YÜRÜRLÜK
Bu genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
6- YÜRÜTME
Bu genelge hükümlerini Antalya Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) ve Alanya Kaymakamlığı yürütür. 

Ersin YAZICI
Vali

2021/2 Sayılı Genelge ve Ekleri için tıklayın…

Muhasebe Müdürlüğünden – Vezneden Yapılan Ödemelerle İlgili Duyuru

DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 02.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN, YENİ DEVLET MUHASEBE SİSTEMİ KULLANILMAYA BAŞLANILMIŞ OLUP, YENİ SİSTEMDEKİ YOĞUNLUK NEDENİYLE ZAMAN ZAMAN VEZNEYE YAPILAN ÖDEME İŞLEMİNİN TAMAMLANMA SÜRESİ UZAMAKTADIR.

        YENİ SİSTEMDE, ÖDEME SÜRESİNİN UZAMASINDAN KAYNAKLI OLARAK, HAK SAHİBİNİN HERHANGİ BİR HAK KAYBINA UĞRAMAMASI, ÖDEMENİN YASAL SÜRESİNDE YAPILABİLMESİ İÇİN, MÜKELLEFLERİMİZİN 2/B VE TARIM ARAZİLERİ İLE İLGİLİ ÖDEMELER İLE KİRA, İRTİFAK HAKKI, ECRİMİSİL, HASILAT PAYI ÖDEMELERİ HAK SAHİBİNİN TC KİMLİK NUMARASI, TAŞINMAZ NUMARASI VE KAÇINCI TAKSİT OLDUĞU BELİRTEREK;

  • ZİRAAT BANKASININ TÜM ŞUBELERİNDEN VE BANKAMATİKLERİNDEN
  • İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞI İLE MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ZİRAAT BANKASI NEZDİNDEKİ TR50 0001 0000 3600 0010 0050 62 NOLU IBAN’NINA HAVALE YA DA EFT YAPARAKÖDENEBİLECEĞİ GİBİ,AYRICA ANTALYA MERKEZDE

 

  • AKSU MALMÜDÜRLÜĞÜ
  • DÖŞEMEALTI MALMÜDÜRLÜĞÜ
  • KEPEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ
  • KONYAALTI MALMÜDÜRLÜĞÜ
  • MURATPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜVEZNELERİNE DE ÖDENEBİLECEĞİ HUSUSU DUYURULUR. 

 

        NOT : VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE, GECİKME ZAMMI VEYA FAİZ TUTARININ, ÖDEME GÜNÜ İTİBARIYLA, İLGİLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖĞRENİLEREK YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

                                                                                                                               ANTALYA DEFTERDARLIĞI