Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Duyurular

Antalya Valiliğinin “Alanya’da Yamaç Paraşütü Kullanımı Hk.” Konulu 2021/2 Sayılı Genelgesi

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

16.06.2021

Sayı: E-87674903-010.06.01-20138                                                                                         

Konu: 2021/2 Sayılı Genelge
          (Alanya’da Yamaç Paraşütü Kullanımı Hk.) 


GENELGE
(2021/2)  Sahip olduğu doğal güzellikleri ile alternatif turizmin önemli merkezlerinden biri olan Alanya ilçesi, gelişen turizm alt yapısı ile zengin bir turizm potansiyeline sahip olmakla birlikte, coğrafi yapısı ve iklim koşulları sebebiyle doğa sporları için de eşsiz bir rotadır. Buna paralel olarak, tercih edilen sporlar arasında önemli bir yere sahip olan yamaç paraşütü kullanımının, Alanya’da son yıllarda hızla artması sebebiyle, Alanya ilçemizde konuyla ilgili uyulacak kurallara ilişkin, Valiliğimizce düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1- AMAÇ
Alanya ilçesinde yapılacak yamaç paraşütü uçuş faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
2- KAPSAM
Alanya ilçesinde yapılacak ticari, amatör, eğitim, festival, gösteri, etkinlik vb. yamaç paraşütü uçuş faaliyetlerinin standartlarını ve uçuş prensiplerini, bu uçuşların belirlenen standart ve prensiplere uygun olarak emniyetli bir şekilde yapılmasına ilişkin esaslar ile bu faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşların görevleri, yetkileri ve çalışma usullerini kapsar.
3- HUKUKİ DAYANAK
  1- T.C. Anayasasının 48’inci maddesi
  2- 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu
  3- 5442 sayılı İl İdare Kanunu’nun 9’uncu maddesinin (Ç) bendi, 11’inci maddesinin (C) bendi ile 66’ncı maddesi
  4- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi
  5- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 33’üncü maddesi
  6- 23.02.2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
4- CEZAİ HÜKÜMLER
Uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esaslar ekte yer almakta olup belirlenen kurallara aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli cezai işlemler yapılacaktır.
5- YÜRÜRLÜK
Bu genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
6- YÜRÜTME
Bu genelge hükümlerini Antalya Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) ve Alanya Kaymakamlığı yürütür. 

Ersin YAZICI
Vali

2021/2 Sayılı Genelge ve Ekleri için tıklayın…

Acı Kaybımız !

Defterdarlığımız Muratpaşa Malmüdürlüğü V.H.K.İ. Yıldıray EMİRHANOĞLU, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef virüse yenik düşerek vefat etmiştir. Merhum çalışma arkadaşımız Yıldıray EMİRHANOĞLU’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet dileriz.

Normalleşme Sürecinde Kamu Kurumlarında Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) İle Mücadelede Dikkat Edilecek Hususlar

1- Servis araçlarının taşıma kapasitesini sosyal mesafe kurallarını gözeterek belirleyin. Araçların özellikle temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve dezenfeksiyonunun sık aralıklarla yapılmasını kontrol edin. Servis araçlarında el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulundurun.

2- İşyerine girişlerde tüm çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklıklarının kontrol edilmesini sağlayın. Zorunlu olmadıkça ziyaretçilerin girişini engelleyin, zorunlu hallerde ziyaretçiler için de çalışanlara yönelik tedbirleri uygulayın.

3- Giriş ve çıkışlarda temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılmasını sağlayın. Bu sistemler kullanılamıyorsa geçici süreyle geçiş sistemlerin kullanılması durdurun. Giriş çıkışların yapıldığı alana alkol bazlı el antiseptiği yerleştirin. Bu alanlarda sosyal mesafeyi sağlamaya yardımcı olacak şekilde geçiş işaretlemeleri yapın ve olası yığılmaları önlemek için servis hareket saatlerini yeniden düzenleyin.

4- Kişisel hijyene dikkat edin, çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma süresince sık aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamasını sağlayın. Ellerin yüz bölgesine temas etmemesi için uyarılarda bulunun. Çalışma alanları ile diğer ortak kullanım alanlarında uygun yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurun.

5- Çalışanlara Yeni Tip Koronavirüs’ün belirtileri, yayılma yolları ve alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme yapın. Bina girişlerinde, asansörlerde ve katlarda bulunan bilgilendirme panolarında Yeni Tip Koronavirüs salgınından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgileri paylaşın.

6- Yeni Tip Koronavirüs salgınını dikkate alarak mevcut acil durum planlarını ve risk değerlendirmelerini güncelleyin.

7- Ofisler, toplantı odaları, tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kollan ve elle sık temas edilen yüzeylerin Yeni Tip Koronavİrüs’e karşı düzenli olarak sık sık temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini sağlayın.

8- Çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare ve telefon gibi ekipmanın sık aralıklarla dezenfekte edilmesini sağlayın. Farklı kullanıcılar tarafından kullanılan ekipmanın her kullanım öncesi dezenfekte edildiğinden emin olun.

9- Çalışma ortamlarına, yeterli sayıda elle temas edilmesine gerek duyulmayan çöp kutulan yerleştirin.

10- Kapalı alanları sık sık doğal yollarla havalandırın. Havalandırma sistemlerini tamamen dış ortam havası ile çalışır hale getirin. İç ortam havası İle çalışan tüm klima cihazlarım devre dışı bırakın. Tavan vantilatörü, pervanesi veya salınımlı vantilatör gibi ekipmanları çalıştırmayın.

11- Asansör kabinini kullanacak kişi sayısını sosyal mesafe korunacak şekilde sınırlandırın. Kabinde bulunan kişilerin birbirlerine ters yönde sırt sırta durmalarını ve kat tuşlarına elleri ile temas etmemelerini, tek kullanımlık mendil veya dirseklerini kullanmalarım ikaz eden görseller yerleştirin.

12- Toplantı, görüşme ve eğitimleri çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapın. Söz konusu yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda sosyal mesafe kuralına dikkat edin.

13- Sosyal mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında çalışanlar için yeniden düzenleme yapın.

14- Yürüttüğünüz iş ve işlemleri etkileşimi asgari seviyede tutacak şekilde veya tamamen elektronik sistem üzerinden yapılmasını sağlayın.

15- Tüm çalışanlara standartlara uygun ve yeterli sayıda tıbbi maske sağlayın. Kesinlikle ortak kullanılmayacak olan tek kullanımlık maskeyi; kirlenmesi, nemlenmesi veya yırtılması halinde yenisiyle değiştirin. Maskenin el hijyenine dikkat ederek takılmasını temin edin. Maskeleri, ön yüzeyine temas etmeden lastiklerinden tutarak çıkarın ve önceden belirlenen dış ortamdan izole bir atık kutusuna atın. Uygun yerlere maskelerin uygun şekilde kullanılmasına ilişkin görseller yerleştirin.

16- Yemekhanelerde daha az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde (yemek saatlerini ve masa düzenini ayarlayın. Yemekhane girişlerinde de uygun zemin işaretlemeleri yardımıyla sosyal mesafenin korunmasını sağlayın. Mümkünse tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilmesini ve ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinalarım kullanılmamasını sağlayın. Çalışanlara tek kullanımlık kapalı şişelerde içecek temin edin. Tüm yemekhane çalışanlarının, servis ekibinin ve kat görevlilerinin çalışırken maske ve eldiven kullandığından emin olun.

17- Çay/kahve içilen dinlenme alanlarında sosyal mesafeyi gözeterek fazla sayıda kişinin bir arada olmasını önleyin. Kamu kurumu bünyesinde hizmet vermekte olan kafe, kantin, sosyal tesis ve spor merkezlerinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uyulmasını sağlayın.

18- Tuvalet ve lavabolar için yeterli miktarda ortam ve kişisel hijyen malzemesinin bulundurulmasını, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının özen gösterilmesini ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesini sağlayın. Tuvalet ve lavabolarda kullanılmak üzere; sensörlü havlu dispenseri ve içten çekmeli tuvalet kağıdı aparatları yerleştirin.

19- Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personelleri kişisel ve çevresel hijyene önem vermeleri konusunda bilgilendirin. Bu personellerin çalışırken maske ile birlikte mutlaka eldiven kullanmasını ve kullanılan eldivenleri uygun şekilde çıkarıp uzaklaştırılmasını sağlayın.

20- Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Covid-19 semptomları bulunan çalışanlara maske takılmasını sağlayarak derhal işyeri sağlık personeline bilgi verin, işyeri sağlık personelinin bulunmadığı durumlarda ise diğer çalışanlardan izole ederek derhal ALO 184’ü arayın ve sağlık görevlilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edin.

Kamu Kurum ve Kuruluşları yukarıda ifade edilen asgari düzenlemelerin yanında kendi iş ve işlemleri Özelinde ilave uygulamalar gerektiren durumları gözden geçirmelidir.