Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdarlığımızca Gerçekleştirilen Aday Memur Eğitimi

Bakanlığımız 2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde; Defterdarlıklarda görevli aday
memurların (Muhasebat) katılımı ile gerçekleşecek olan ve 01/10/2018-29/11/2018 (2.Grup)
tarihlerini kapsayan eğitim, Defterdarlığımız Eğitim ve Toplantı Salonunda başlamıştır.