Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Antalya İline Ait Memuriyet Mahalline İlişkin Duyuru

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39 ve Seri No:41) Hükümleri Gereğince Defterdarlığımızca (Muhasebe Müdürlüğü) İlimiz Dahilindeki Belediyelerden Temin Edilen Veriler Doğrultusunda Oluşturulan Memuriyet Mahalline İlişkin Tablo için tıklayın.

(PDF)